Projeleryabancılar için

1. Gürcistanda yabancı vatandaşlar ev satın alabilirler mı? - Yabancı vatandaşlar, Gürcistanda ev satın alip mülkiyet olarak kayıt ettirebilirler. Işbu hak kanunlara göre geçerlidir.

2. Yabanci bir vatandaşın, metrocity de ev sahibi olabilmesi için ne tür prosedürler gerekmektedir? - Metrocity sitelerinde satın alınacak apartment (daire) seçiminden sonra, satın alacak kişi metrocity satış departmanına kendi kişisel bilgilerini vermekte ( Ad, soyad, adres,telefon, Email ve pasaport veya kimliğin önlu arkalı fotokopisi). - Satış departmanı, Ön satış sözleşmesini hazırlayıp alıcı müşteriye göndermekte. -Taraflar, ön sözleşmeyi düzenleyecekleri tarihi hakkında anlaşmaya varıyorlar. Alıcı belirtilen sözleşmeye kendisi imza atabidiği gibi, imza atmak için vekil kişi tayin edebilir. (Vekil kişi vaıstasıyla işlem yapabilmek için, noter tarafından tasdiklenen vekaletname, vekil kişinin kimlik fotokopisi ve vekaletnameyi düzenleyen noterin iletişim bilgileri (telefon, mail) gerekmektedir, işlem yapmadan önce, vekaleti düzenleyen noteri arayıp vekaletnemenin gerçekliğini teyit etmek için). -Satıcı ve alıcı/veya vekilinin, sicil kayıt dairesinde mülkiyeti kayıt etmesi gerekmektedir. -Sözleşmeyle belirlenen ödeme şartlarına uygun şekilde, alıcı tarafından satıcıya ödeme yapılmalıdır. -Satıcı ve alıcı arasında, inşaatin tamamlanmasından sonra, genel satış sözleşmesinin düzenlenmesi ve kayıt edilmesi gerekmektedir. -Genel satış sözleşmesi sicil kayıt dairesinde yapılmalıdır.

3. Sözleşme hangi dilde düzenlenecektir? - Sözleşme 2 dilde Gürcüce ve İnglizce, Türkçe ve Rusça düzenlenmektedir. Sözleşmedeki diller arasında anlam kayması durumunda, öncelik Gürcüce düzenlenen sözleşmeye aittir. Sözleşmenin doğruluğunu garantileyen tercümanın kişisel bilgileri sözleşmeyle birlikte sicil kayıt dairesinde tutulmaktadır.

4. Daire satın aldıktan sonra, yabancı vatandaşın ödeyeceği masraflar? Ev satın aldıktan sonra, yabancı vatandaşlar sözleşmede belirtilen hizmet bedelini ve harcayacakları yararlanma (elektrik, su, gaz) masraflarını aylık olarak ödeyecekler.

5. Gürcistanda daire satın alan yabancı vatandaşların, vize alma zorunlulukları var mı? Gürcistan da bulunmak için vizeye ihtiyaci olan yabancı vatandaşlar, Gürcistan da daire sahibi olmaları bu zorunluluklarını değiştirmez. Buradan vize gerekmeden Gürcistanm da kisa süreliğine gelme hakkı olan ülke listesini görebilirsiniz (180 günlük zaman dilimi içerisinde 90 gün kalma hakkı).

6. Yabancı vatandaşlar metrocity de krediyle daire alabilirler mı? MetroCity size kendi bünyesinde kredi sistemi teklif etmektedir, bu kredi sistemiyle Gürcü vatandaşlar yararlanabildiği gibi yabancı vatandaşlar da yararlanabilirler, kredi imkanları üç yıldan beş yıla kadar olmaktadır.

7. Yabancı vatandaşların Gürcistan da satın aldıkları mülkiyeti devretme veya miras yoluyla devretme hakkına sahipler mi? Gürcistan kanunlarına göre, yabancı vatandaşlar Gürcistanda sahip oldukları mülkiyeti devredebilirler ve miras yoluyla üçüncü şahıslara verebilirler. Mülkiyetin devredilmesi, satın alınması, satılması veya miras yoluyla bırakılma hakkının iptal edilmesi kabul edilemez.